Photo

Totalleverandør av IT-tjenester

Oslo

Kvern AS har eksistert siden 1994. Gjennom tiden har selskapet blitt utviklet innen noen kjerneområder; rådgivning, kompetanseheving og drift av datasystemer, og da primært innen Microsoft-teknologi. Vi har godt samarbeid med firmaer med tung kompetanse innen de fleste felt, slik at kunder kan forholde seg til oss som helhetlig leverandør.

Kvern har lang erfaring som veiledende bedrift ved fusjoner, sentraliseringsprosjekter og omorganiseringer. Vi benyttes til rådgivende seminar i forbindelse med strukturering av slike prosjekter, gjerne da rettet mot et Microsoft-dominert miljø.

Vi har siden 2005 levert serviceavtaler med garantert responstid. Det markerte en retningsendring der vi også priser vår tilgjengelighet. Dette har vært viktig for å kunne sette av åpen tid slik at vi kan stille om det skulle være nødvendig. Vi får da automatisk tilgjengelig tid som gjerne benyttes til kompetanseheving.

  • Databaseserver, Microsoft, MS Active Directory, MS Arkitektur, MS Azure, MS Cluster, MS Direct Access, MS Exchange Server, MS Hyper-V, MS Identity Manager, MS IIS, MS klient, MS Office, MS Office 365, MS servere, MS SQL Server, MS Windows Klient, MS Windows Server
  • Updated 1 year ago

To contact this candidate email post@kvern.no

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook