Hvorfor være blant de første medlemmene?

Som en av de første medlemmene vil du kunne være med å forme IT-Alliansen i startfasen.
Medlemskapet har ansiennitet, og du vil få fordeler i flere sammenhenger hvor det prioriteres etter ansiennitet.

De første 1000 medlemmene får pionerstatus på sitt medlemskap, og vil bli prioritert før andre medlemmer når det er snakk om gode tilbud for medlemmer, begrensede plasser for deltakelse på arrangementer/kurs/møter o.l

Ressursdeling, Erfaringsdeling, Kompetansedeling

Hvilke fordeler får du som medlem?

  • Et bredt nettverk av leverandører, samarbeidspartnere og kunder innen IT-bransjen.
  • Faglige forum for utveksling av erfaringer og for å bygge gode nettverk.
  • Muligheten til å profilere deg selv eller din bedrift innenfor et medlemssamfunn, gjennom vår CV/profildatabase.
  • Muligheten til å legge ut oppdragsannonser, og finne arbeidskraft og samarbeidspartnere i vår oppdragsdatabase.
  • Tilgang til å selge tjenester og varer, som konsulent eller firma.
  • Delta på kurs og seminarer, eksklusivt for medlemmer, og ofte til reduserte priser.
  • Delta på arrangementer, i regi av IT-Alliansen eller andre medlemmer.
  • Tilgang på nyttige dokumenter og annet fellesmateriale, til bruk internt i bedriften eller rettet mot kunder.
  • Medlemsfordeler hos leverandører.
Arrangement
Som medlem vil du ha muligheten til å delta på aktuelle arrangement i regi av IT-Alliansen eller medlemmer av IT-Alliansen. Som bedriftsmedlem kan du også arrangere egne eventer via IT-Alliansen.
Nettverk, Fagdiskusjoner
Medlemmer av IT-Alliansen vil få tilgang til våre medlemsfora med et mangfold av faglige diskusjoner. Man vil også få muligheten til å skape et nettverk av nyttige relasjoner rundt seg selv/sin bedrift.
Kurs, Kompetanseheving
Medlemmer får tilgang til forskjellige foredrag/samlinger/kurs i regi av IT-Alliansen. Noen vil være kun for medlemmer, andre åpne for alle med redusert pris for våre medlemmer.
Profilering av kompetanse/tjenester
Våre medlemmer vil ha tilgang til vår CV/profil-database, hvor man kan synliggjøre sin kompetanse/sine tjenester, eller velge å finne samarbeidspartnere.
Felles juridisk/administrativt materiale
Våre medlemmer vil ha tilgang til et utvalg av ferdig utarbeidede kontrakter, løsninger og annet sluttmateriell.
Vi anbefaler i tillegg våre medlemmer å også være medlem av andre organisasjoner som har et litt annet fokus enn oss. Mange organisasjoner jobber i en mer politisk/juridisk retning for sine medlemmer, og har mye å tilby, f.eks Hovedorganisasjonen Virke eller Tekna.
Annet felles materiale
IT-Alliansen utvikler også forskjellige fellesdokumenter som produktbeskrivelse, rutinebeskrivelser, how-to’s o.l utifra sine medlemmers behov. Medlemmer får gode medlemspriser på diverse videomateriell, kursmateriell o.l utarbeidet av IT-Alliansen til bruk internt eller mot sluttkunde.
Markedsplass – jobber og oppdrag
Vår markedsplass for utveksling av tjenester er en sentral del av det samarbeidet vi søker å skape mellom bedrifter og personer som er medlem av IT-Alliansen. Vi bygger opp en portal for oppdragsannonser som vil være eksklusivt for innloggede medlemmer. Medlemmer kan altså finne både oppdrag og ressurser her, og passende samarbeidspartnere.
Markedsplass – rubrikkannonser
IT-alliansen bygger også opp et miljø for utveksling av diverse varer og tjenester som er relevant for bransjefellesskapet. Medlemmer får tilgang til å finne interessante tilbud fra andre medlemmer her. Markedsplassen for jobber og oppdrag, samt rubrikkannonsene, vil være beskyttet av avtaleverk og vilkår for medlemskap.