Ressursdeling, Erfaringsdeling, Kompetansedeling

Hvilke fordeler får du som medlem?

  • Et bredt nettverk av leverandører, samarbeidspartnere og kunder innen IT-bransjen.
  • Faglige forum for utveksling av erfaringer og for å bygge gode nettverk.
  • Muligheten til å profilere deg selv eller din bedrift innenfor et medlemssamfunn, gjennom vår CV/profildatabase.
  • Muligheten til å legge ut oppdragsannonser, og finne arbeidskraft og samarbeidspartnere i vår oppdragsdatabase.
  • Tilgang til å selge tjenester og varer, som konsulent eller firma.
  • Delta på kurs og seminarer, eksklusivt for medlemmer, og ofte til reduserte priser.
  • Delta på arrangementer, i regi av IT-Alliansen eller andre medlemmer.
  • Tilgang på nyttige dokumenter og annet fellesmateriale, til bruk internt i bedriften eller rettet mot kunder.
  • Medlemsfordeler hos leverandører.
Arrangement
Som medlem vil du ha muligheten til å delta på aktuelle arrangement i regi av IT-Alliansen eller medlemmer av IT-Alliansen. Som bedriftsmedlem kan du også arrangere egne eventer via IT-Alliansen.
Nettverk, Fagdiskusjoner
Medlemmer av IT-Alliansen vil få tilgang til våre medlemsfora med et mangfold av faglige diskusjoner. Man vil også få muligheten til å skape et nettverk av nyttige relasjoner rundt seg selv/sin bedrift.
Kurs, Kompetanseheving
Medlemmer får tilgang til forskjellige foredrag/samlinger/kurs i regi av IT-Alliansen. Noen vil være kun for medlemmer, andre åpne for alle med redusert pris for våre medlemmer.
Profilering av kompetanse/tjenester
Våre medlemmer vil ha tilgang til vår CV/profil-database, hvor man kan synliggjøre sin kompetanse/sine tjenester, eller velge å finne samarbeidspartnere.
Felles juridisk/administrativt materiale
Våre medlemmer vil ha tilgang til et utvalg av ferdig utarbeidede kontrakter, løsninger og annet sluttmateriell.
Vi anbefaler i tillegg våre medlemmer å også være medlem av andre organisasjoner som har et litt annet fokus enn oss. Mange organisasjoner jobber i en mer politisk/juridisk retning for sine medlemmer, og har mye å tilby, f.eks Hovedorganisasjonen Virke eller Tekna.
Annet felles materiale
IT-Alliansen utvikler også forskjellige fellesdokumenter som produktbeskrivelse, rutinebeskrivelser, how-to’s o.l utifra sine medlemmers behov. Medlemmer får gode medlemspriser på diverse videomateriell, kursmateriell o.l utarbeidet av IT-Alliansen til bruk internt eller mot sluttkunde.
Markedsplass – jobber og oppdrag
Vår markedsplass for utveksling av tjenester er en sentral del av det samarbeidet vi søker å skape mellom bedrifter og personer som er medlem av IT-Alliansen. Vi bygger opp en portal for oppdragsannonser som vil være eksklusivt for innloggede medlemmer. Medlemmer kan altså finne både oppdrag og ressurser her, og passende samarbeidspartnere.
Markedsplass – rubrikkannonser
IT-alliansen bygger også opp et miljø for utveksling av diverse varer og tjenester som er relevant for bransjefellesskapet. Medlemmer får tilgang til å finne interessante tilbud fra andre medlemmer her. Markedsplassen for jobber og oppdrag, samt rubrikkannonsene, vil være beskyttet av avtaleverk og vilkår for medlemskap.