• Part Time
  • Anywhere

Website Kvern AS

https://kvern.no/ressurs-kim-fredrik-kvern/

Utdrag fra CV
Bakgrunn:
Har lang erfaring med store og komplekse datanettverk/systemer. Har spesialkompetanse innen Compliance for å imøtekomme myndigheters krav for datasystemer innen bank, helse/life science, offentlige etater m.m

Har stor breddeforståelse og ekspertise i Microsoft-baserte systemer.
Lang erfaring med problemløsning og komplekse problemstillinger.

Erfaring som instruktør i over 20 år. (MCT)

Typiske oppgaver i de fleste prosjekter:
Utarbeide planer, prosjektoppfølging i parallelle pågående prosjekter. Kartlegging av dagens løsning opp mot fremtidige behov. Dokumentere prosjekter fra A til Å. Skape samhold og sikre god kommunikasjon på tvers av avdelinger samt leverandører og prosjekteiere. Risiko- og sårbarhetsanalyser gjennom alle prosjekt.

 

Nøkkelkompetanse:
Rammeverk: Prince2, Microsoft Operations Framework, GxP, ITIL.

Microsoft: Active Directory, Identity Management, Exchange, SQL, Sharepoint, Servere, IIS, WSUS, SCCM, klienter, Direct Access, Threat Management Gateway, VPN.

Relevant erfaring:
2016 – d.d. – Institutt For Energiteknikk – isotoplaboratoriumene, Compliance
Rolle: Løsningsarkitekt, sørge for godkjennelse av internasjonale myndigheters krav dataintegritet ved nukleærmedisinsk produksjon. Innføring av Windows 10. Testing og tilpasning av instrument-PCer for GMP.
Beskrivelse av oppdrag:
Tilrettelegge og designe operativsystemenes oppsett i isolert nettverk for å imøtekomme GxP-krav (FDA CFR 21 Part 11). Godkjent av Statens Strålevern og FDA (Food and Drug Administration i USA).

2015 – 2018 – Bayer, Flytting av laboratorium for radioaktiv medisin
Rolle: Løsningsarkitekt, Datateknisk prosjektleder
Beskrivelse av oppdrag:
Nytt isolert nettverk med eget Active Directory med PCer knyttet til labutstyr i henhold til GxP krav (FDA CFR 21 Part 11). Godkjent av Statens Strålevern og FDA (Food and Drug Administration i USA).

2013 – 2015 – Algeta, Migrering av alt ved selskapsoppkjøp
Rolle: Prosjektleder, løsningsarkitekt
Beskrivelse av oppdrag:
Analyse av driftssituasjon. Foreslått og gjennomført endringer lokalt og mot leverandører. Leder for migrering av hele driftsmiljøet til europeisk driftsorganisasjon.

2014 – 2015 – Pon (CaterPillar), migreringsansvarlig fra windows 7
Rolle: Ansvarlig for utrulling i Norge og sentral rådgiver arkitektur og utrulling for Europa med 16.000 PCer.
Beskrivelse av oppdrag:
Først tilkalt for å koordinere den norske migreringen med testing av ca 250 applikasjoner. Fikk raskt en sentral rolle i endring av prosjektet for en bedre gjennomføring, samt designendring i utrullingsstrategi med SCCM.

2001 – d.d – Norges Laboratorium for Dopinganalyse / Hormonlab, Div prosjekter og driftsansvar
Rolle: Prosjektleder, løsningsarkitekt, driftsansvarlig
Beskrivelse av oppdrag:
Driftsansvarlig for servere, instrument- og kontor-PCer. Isolert domene. Dataintegritet mot godkjenning fra Norsk akkreditering.

2000 – 2014 – Norges Veterinærhøgskole, div prosjekt
Rolle: Prosjektleder, løsningsarkitekt
Beskrivelse av oppdrag:
Migreringer og oppgraderinger av Microsoft-nettverk flere ganger for ca 1200 personer. Active Directory, Exchange Server, SQL, Identity Management

2001 (okt) – d.d – Rådgiver for IKANO Bank Norge og globalt.
Design Infrastruktur og servere. (AD, Exchange, SQL, terminalserver, ISA-server, sharepoint) strategi. Virtualisering gjennom VMware ESX Server og EMC Clariion Cx300 SAN.
Har ledet alle designendringer i forbindelse med ny teknologi og flytting til nytt sted.

2005 (mar) – d.d – Rådgiver for First Securities, nå Swedbank
Migreringsprosjekt, AD, Exchange, planlegging og installasjon av SQL2005 Cluster på HP EVA SAN, drift. Har hayy driftsavtale på en handels/fondsløsning fra Odyssey i 7 år. Løsningen er den første og foreløpig den eneste i verden som kjører på Microsoft Cluster som jeg har tilrettelagt for.

2012 (jun)-2013 (jun) – Rådgiver for Statoil/Joint.
Valg av løsning for Single-Sign-On mellom Active Directory og Eroom. Satt opp lab med proof-of-concept og dokumentert dette. Opplæring av utviklere for integrering.

To apply for this job email your details to post@kvern.no


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.