Jeg hadde nylig en samtale med en bedrift som gjerne ville høre mer om hvordan IT-Alliansen ser for seg hvordan distributører og forhandlere kan ha nytte av medlemskap. Forklaringen jeg ga på dette, ønsker jeg å dele med alle, da jeg tror at fler kan ha nytte av å lese dette.

Her følger forklaringen:
“Tanken er at et felleskap vil gi merverdi for medlemmene ut i fra individuelle behov. Noen ønsker samarbeidspartnere for å løse kundeoppgaver som vaktordning og tilstedeværelse, andre ønsker faglige forum, kurs osv. Noen er mer opptatt av å kunne selge andres tjenester. Derfor vil det se litt forskjellig ut for alle.

Jeg var i møte med en distributør som ønsker å gi medlemsfordeler og samtidig holde faglige samlinger på produkter de tilbyr. Det passer godt for de faglige gruppene og for å ha et godt forhold til forhandlerne.

Det viktigste er at vi ikke ekskluderer eller favoriserer noen, så alle er velkomne. Men vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for at medlemmene våre, enten de er distributører, forhandlere, IT-konsulenter mot kunder eller internt, føler det er vel verdt pengene. Vi vil derfor oppmuntre medlemmene til å benytte hverandres tjenester, og vi vil også benytte medlemmenes tjenester når vi skal bygge ut og profesjonalisere tilbudet vårt. Det vil være de allianser som oppstår som gir merverdi for hvert medlem.

Som representant for Kvern AS på forhandlersiden vil f.eks en god distributørkontakt være nyttig i forhold til det å kunne hjelpe kundene å se hve de trenger og samtidig prise varene riktig. Her tenker jeg at distributøren ikke har hele oppgaven, men IT-Alliansen vil her kunne være med og organisere salgstrening, produsere How-to’s for å håndtere kunden og produktet, og også juridiske avtaler for leveranse til kunden, samt produsere sluttkundeopplæring som kan benyttes. Andre behov som IT-Alliansen kan være med å løse gjennom forum og felleskap er produkttesting av løsninger for MSP’er. F.eks servicedesk, og fjernadminløsninger. Hvordan utveksle driftsdokumentasjon til samarbeidspartnere og hvordan håndtere kundeinfo på en god måte. Rent faglig har jeg mange behov for å utveksle og lære av hva andre har gjort. Her vil IT-Alliansen invitere med selvstendige dedikerte brukerforum.

Der foreninger jobber mer politisk og generelt, vil vi gjøre noe konkret for medlemmene. Dermed håper jeg at flere faktisk ser nytteverdien av medlemskap i typisk DND, IKT-Norge, Virke osv slik at disse også opplever å bli verdsatt for det nyttige arbeidet de utfører. Man investerer i seg selv, rett og slett.”