Kort fortalt: Alle som jobber med IT, eller IT-relatert virksomhet, eller som har noe å tilby IT-bransjen, kan bli medlem. Dette kan være firmaer, konsulenter, eller personer tilknyttet f.eks en it-avdeling.

Studenter:

Studerer du noe som har med IT/Web å gjøre? Du vil ha nytte av nettverket du kan opparbeide gjennom IT-Alliansen. Et større nettverk vil bl.a gjøre det lettere å få trainee-plass / lærlingplass / jobb,

Personer/konsulenter:

Personer som jobber med IT, men som ikke selger sine tjenester selv, kan ha stor nytte av et større faglig nettverk, gode leverandørtilbud, kurs og oppdateringer m.m.
Dette kan typisk være personer som jobber i en IT-avdeling, eller har IT-ansvar/teamlederrolle i en organisasjon.

Konsulenter som enten er selvstendig eller er tilknyttet en annen bedrift, og som ønsker å selge sin egen kompetanse, vil ha nytte av mulightene for å profilere seg med både CV og annonser, i tillegg til faglige nettverk, kurs / konferanser, gode leverandørtilbud, m.m
Dette kan typisk være en selvstendig it-konsulent, bedriftsrådgiver, konsulenter som tilbyr alt fra personlig veiledning for bedriftsledere til foto-oppdrag.

Bedrifter:

En bedrift som tilbyr tjenester og leveranser som direkte eller indirekte kan være til nytte for andre medlemmer, vil selv ha stor nytte av medlemskap for et større publikum. I tillegg vil bedriftsmedlemmer ha mulighet for markedsføring gjennom IT-Alliansen som andre medlemmer ikke har, f.eks muligheten til å holde egne arrangementer via IT-Alliansen. Bedrifter som kan tilby noe for IT-bransjen, vil kunne ha fordeler av nettverk og samarbeid mellom medlemmer.
Et bedriftsmedlem kan f.eks være distributører / channel providers / software-produsenter og selskaper som tilbyr div. tjenester som f.eks: IT-tjenester, konsulentformidling, markedsføring, webdesign, hosting, kurs og opplæring, bedriftsrådgivning, catering, kurs- og konferansearrangementer, kontorutleie, møtelokaler, juridisk konsultasjon m.m

 

Alle medlemmer vil ha nytte av å være både på tilbud-/etterspørsel- og samarbeidsiden gjennom de tjenestene IT-Alliansen bygger opp for medlemmene. For å se flere medlemsfordeler, se prislistene her.