IT-Alliansen er et fellesskap for it-bransjen og it-relatert bransje, som jobber for å skape et velfungerende nettverk av samarbeid og tjenester for deg som er medlem. Der foreninger jobber mer politisk og generelt, vil IT-Alliansen gjøre noe konkret for deg som medlem.

Dette vil være alt fra å organisere salgstrening, produsere How-to’s for å håndtere kunder og produkter, produsere juridiske avtaler for leveranse til kunder, samt produsere sluttkundeopplæring som kan benyttes av medlemmer. Det vil også være å skape grunnlaget for å finne samarbeidspartnere for å løse kundeoppgaver som vaktordning og tilstedeværelse, bygging av nettverk i form av faglige forum, kurs osv. Vi bygger også en markedsportal med mulighet for kjøp og salg av tjenester mellom medlemmer.
Du vil som medlem ha muligheten til å være med å påvirke og forme tjenestene som IT-Alliansen tilbyr i form av din deltakelse i forum, polls, møter og samlinger som arrangeres.

Vi tilbyr medlemskap til bedrifter og personer som er interessert i å delta i dette nettverket, hvor man kan benytte seg av hverandres tjenester slik at alle parter vil få nytte av det.

IT-Alliansen er i utgangspuktet en ideell tanke om at det er mulig å hjelpe hverandre fram slik at alle kommer raskere i mål.